Metodologiniai mokymai 2021

VDU DOKTORANTŲ METODOLOGINIAI MOKYMAI 2021

2021 m. vasario mėn. 2 d. – vasario mėn. 23 d.

 

 GERBIAMI KOLEGOS, BIČIULIAI, DOKTORANTAI,

Kviečiame Jus dalyvauti VDU doktorantų metodologiniuose mokymuose, kurie vyks 2021 m. vasario   mėn. 2, 9, 17 ir 23 dienomis.

Metodologinių mokymų temos:

 Data: 2021.02.02

Laikas: 9.30 – 14.30              

Tema 1: Mokslo šaltiniai: kritinė atranka, sisteminė atranka, lyginimas, literatūros apžvalgų tipai.

Įgysite teorinės žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius kokybiškai dirbti su mokslo šaltiniais.

 Data: 2021.02.09

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 2: Mokslinio teksto rengimo būdai, formos ir išbandymai;

Mokysimės kaip kokybiškai parengti mokslinį tekstą su kokybiškais mokslo šaltiniais.

 Data: 2021.02.17

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 3: Metodologiniai pasirinkimai: nuo teorijos iki empirikos;

Mokysimės kaip priimti metodologinius sprendimus tyrėjo veikloje.

 Data: 2021.02.23

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 4: Akademinė etika: kodėl, kas, kaip?

Mokysimės kaip etiškai vykdyti akademinę veiklą, kad išvengtumėm pasekmių (nuo neapsigintos disertacijos iki atimtų mokslo laipsnių ar civilinių ieškinių).

Kodėl tyrėjui, doktorantui, reikalingos metodologijos žinios ir gebėjimai?

Atliekant mokslo tiriamuosius darbus, dažnai iškyla klausimai į kuriuos atsakymų knygose ne visada surasi, o kiti asmenys gali ir neturėti pakankamai laiko atsakyti į šiuos klausimus. Neturint šių žinių ir neturint su kuo pasitarti kartais yra priimami klaidingi sprendimai, kurių pasekoje yra sulaukiama nemalonių pasekmių – nuo nemalonios kritikos, o kartais ir iki civilinių ieškinių.

Kas ves užsiėmimus?

Metodologinius mokymus ves socialinių ir sveikatos mokslų profesorė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, sėkmingai apgynusi dvi disertacijas – socialinių mokslų, edukologijos Lietuvoje ir sveikatos mokslų, slaugos – Suomijoje. Įgijusi ir porą magistro kvalifikacinių laipsnių – edukologijos (profesinio mokymo vadybos) Lietuvoje, o sveikatos mokslų, slaugos (taikomosios filosofijos šakoje) Švedijoje. Prof. Vilma yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė,  Edukologijos tyrimų instituto direktorė, Socialinio tyrėjo mokyklos vadovė, WCQR (World Conference on Qualitative Research) tinklo mokslo redakcinio komiteto narė, SSSI (Society for the Study of Symbolic Interaction) asociacijos narė, AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) asociacijos narė, LETA (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė). Ji yra ir Klaipėdos valstybinės kolegijos Slaugos ir socialinės gerovės katedros profesorė, būsimiems slaugytojams dėstanti Slaugos mokslo taikomųjų tyrimų metodologiją ir statistiką bei Slaugos vadybą. V. Žydžiūnaitė yra kiekybinių bei kokybinių tyrimų metodologijos viešos edukacijos pradininkė Lietuvoje. V. Žydžiūnaitė yra publikavusi per arti 200 mokslo publikacijų; parengusi 8 (bendra)autorines monografijas, 8 mokslo studijas ir 15 metodinių leidinių; pirmųjų Lietuvoje 2 vadovėlių apie kokybinius tyrimus bendraautorė; 15 sėkmingai apgynusių daktaro disertacijas doktorantų mokslinė vadovė ar mokslinė konsultantė (edukologijos, vadybos mokslo kryptyse), oponavusi 15 disertacijų gynimų, dalyvavusi 25 disertacijų gynimų tarybose (edukologijos, psichologijos, vadybos, sociologijos mokslo kryptyse), yra 4 mokslo žurnalų redkolegijų narė; dalyvavusi 32 projektuose, vadovavusi 6 mokslo projektams. Perskaičiusi per 130 mokslo pranešimų Lietuvoje ir užsienyje, pravedusi per 160 seminarų, paskaitų, praktinių užsiėmimų mokslo tyrimų metodologijos klausimais Lietuvoje ir užsienyje.

Kaip vyks užsiėmimai?

Užsiėmimai vyks kartą per savaitę, nuotoliniu būdu, Zoom platformoje. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus siunčiama prieš vieną dieną iki mokymų dienos pradžios anketoje nurodytu elektroniniu paštu.

 Įdomu? Pirmiausia – registruojamės, o po to – dalyvaujame 😊

Registracija internetu paspaudus tolimesnę nuorodą: https://forms.gle/pn6xpkcTdymxbLYRA

Registruotis į mokymus prašome iki sausio 28 d. Po to registracija bus uždaroma.

 Dalyvavimo kainos:

Registracijos tipas VDU Doktorantų klubo nariams VDU Doktorantams Ne VDU doktorantams
Visi mokymai

(4 dienos)

120 Eur. 150 Eur. 200 Eur.
Viena diena 50 Eur. 70 Eur. 80 Eur.

 DĖMESIO: Dalyvio mokestis negrąžinamas*

Dalyvių skaičius ribotas.

Į metodologinių mokymų dalyvio mokestį įskaičiuota:

  • Dalyvavimas mokymuose;
  • Metodologinių mokymų dalyvio pažymėjimas.

 Apmokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos numeris: LT 04 7044 0600 0284 8625

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas

Mokėjimo paskirtis: VDU doktorantų metodologiniai mokymai, Vardas Pavardė.

Svarbu! Prašome apmokėjimo kopiją nedelsiant po apmokėjimo atsiųsti elektroniniu paštu doktorantu.klubas@gmail.com

 

Laukiame Jūsų, būsimieji Lietuvos mokslo lyderiai!

prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė ir

VDU Doktorantų klubas

 * – nebent renginys būtų atšauktas.