Programa

PIRMADIENIS 07.11 (prof., dr. Vilma Žydžiūnaitė)
9:00 – 9:30 Įžanga į mokyklą, sveikinimo žodžiai. Susipažinimas su dalyviais
9:30 – 11:00 Paskaita: Mokslo straipsnio samprata, struktūra, tipai. Teorinis / konceptualusis ir empirinis straipsnis
11:00 – 11:15 Kavos / arbatos pertrauka
11:15 – 12:30 Praktinė veikla grupelėse: teorinio straipsnio kokybės analizė
12:30 – 12:45 Grupių darbų pristatymas. Grįžtamuoju ryšiu grindžiama diskusija
12:45 – 14:00 Pietūs
14:00 – 15:00 Praktinė veikla grupelėse: empirinio straipsnio kokybės analizė
15:00 – 15:15 Kavos / arbatos pertrauka
15:15 – 15:45 Praktinė veikla grupelėse: empirinio straipsnio kokybės analizė (tęsinys)
15:45 – 16:30 Grupių darbų pristatymas. Grįžtamuoju ryšiu grindžiama diskusija
16.30 – 16.45 Tiksliniai klausimai ir atsakymai.
16:45 – 17:00 Dienos reziume
ANTRADIENIS 07.12 (prof., dr. Vilma Žydžiūnaitė)
9:00 – 10:15 Teorinio straipsnio rengimas publikavimui: nuo koncepcijos iki konkretaus žurnalo
10:15 – 10:30 Kavos / arbatos pertrauka
10:30 – 11:45 Praktinė veikla: teorinio straipsnio koncepto formavimas, parametrai, struktūra ir tikėtinas rezultatas
11:45 – 12:15 Idėjų pristatymai
12:15 – 13:30 Pietūs
13:30 – 14:15 Empirinio straipsnio rengimas publikavimui: nuo koncepcijos iki konkretaus žurnalo
14:15 – 15:00 Praktinė veikla: empirinio straipsnio koncepto formavimas, parametrai, struktūra ir tikėtinas rezultatas
15:00 – 15:15 Kavos / arbatos pertrauka
15:15 – 16:00 Praktinė veikla: empirinio straipsnio koncepto formavimas, parametrai, struktūra ir tikėtinas rezultatas (tęsinys)
16:00 – 16:45 Idėjų pristatymai
16:45 – 17:00 Dienos reziume
TREČIADIENIS 07.13 (lekt. Žieda Tamašauskaitė)
9:00 – 10:30

Lesson 1: Paragraph structure

• Paragraph structure

• Topic, supporting and concluding sentences

10:30 – 10:45 Kavos / arbatos pertrauka
10:45 – 12:15 Lesson 2: Organizing ideas in a paragraph
• Unity and logical order of ideas
• Cohesion and techniques for creating it
12:15 – 13:30 Pietūs
13:30 – 15:00 Workshop: Writing a well -structured paragraph
15:00 – 15:15 Kavos / arbatos pertrauka
15:15 – 16:45 Lesson 3: Features of language in an academic text
• Academic style of writing
• Grammar of an academic text
• Using academic vocabulary and collocations
KETVIRTADIENIS 07.14 (lekt. Žieda Tamašauskaitė)
9:00 – 10:30 Lesson 1: Structure of an article
• Structural parts of an article
• Presenting and organizing your ideas
• Coherence in an article
10:30 – 10:45 Kavos / arbatos pertrauka
10:45 – 12:15

Lesson 2: Principles of abstract writing

• Structural parts of an abstract

• The process of writing an abstract

• Features of good and poor abstracts

12:15 –13:30 Pietūs
13:30 – 15:00 Workshop: Writing an abstract as a summary
15:00 –5:15 Kavos / arbatos pertrauka
15:15 – 16:45

Lesson 3: Language of an abstract

• Commonly used words and phrases

• Grammar structures

PENKTADIENIS 07.15 (lekt. Žieda Tamašauskaitė)
9:00 – 10:30 Workshop 1: Writing an abstract for your article
10:30 – 10:45 Kavos / arbatos pertrauka
10:45 – 12:15 Workshop 2: Sharing knowledge and learning from each
other
12:15 – 13:00 Dalyvavimo sertifikatų įteikimas. Vasaros mokyklos uždarymas.