Profesoriai

Metodologinius mokymus ves socialinių ir sveikatos mokslų profesorė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, sėkmingai apgynusi dvi disertacijas – socialinių mokslų, edukologijos Lietuvoje ir sveikatos mokslų, slaugos – Suomijoje. Įgijusi ir porą magistro kvalifikacinių laipsnių – edukologijos (profesinio mokymo vadybos) Lietuvoje, o sveikatos mokslų, slaugos (taikomosios filosofijos šakoje) Švedijoje. Prof. Vilma yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė,  Edukologijos tyrimų instituto direktorė, Socialinio tyrėjo mokyklos vadovė, WCQR (World Conference on Qualitative Research) tinklo mokslo redakcinio komiteto narė, SSSI (Society for the Study of Symbolic Interaction) asociacijos narė, AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) asociacijos narė, LETA (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė). Ji yra ir Klaipėdos valstybinės kolegijos Slaugos ir socialinės gerovės katedros profesorė, būsiimiems slaugytojams dėstanti Slaugos mokslo taikomųjų tyrimų metodologiją ir statistiką bei Slaugos vadybą. V. Žydžiūnaitė yra kiekybinių bei kokybinių tyrimų metodologijos viešos edukacijos pradininkė Lietuvoje. V. Žydžiūnaitė yra publikavusi per arti 200 mokslo publikacijų; parengusi 8 (bendra)autorines monografijas, 8 mokslo studijas ir 15 metodinių leidinių; pirmųjų Lietuvoje 2 vadovėlių apie kokybinius tyrimus bendraautorė; 15 sėkmingai apgynusių daktaro disertacijas doktorantų mokslinė vadovė ar mokslinė konsultantė (edukologijos, vadybos mokslo kryptyse), oponavusi 15 disertacijų gynimų, dalyvavusi 25 disertacijų gynimų tarybose (edukologijos, psichologijos, vadybos, sociologijos mokslo kryptyse), yra 4 mokslo žurnalų redkolegijų narė; dalyvavusi 32 projektuose, vadovavusi 6 mokslo projektams. Perskaičiusi per 130 mokslo pranešimų Lietuvoje ir užsienyje, pravedusi per 160 seminarų, paskaitų, praktinių užsiėmimų mokslo tyrimų metodologijos klausimais Lietuvoje ir užsienyje.