Metodologinių mokymų programa

Metodologinių mokymų programą galite paskaityti žemiau

Metodologinių mokymų temos:

 Data: 2021.02.02

Laikas: 9.30 – 14.30              

Tema 1: Mokslo šaltiniai: kritinė atranka, sisteminė atranka, lyginimas, literatūros apžvalgų tipai.

Įgysite teorinės žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius kokybiškai dirbti su mokslo šaltiniais.

 Data: 2021.02.09

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 2: Mokslinio teksto rengimo būdai, formos ir išbandymai;

Mokysimės kaip kokybiškai parengti mokslinį tekstą su kokybiškais mokslo šaltiniais.

 Data: 2021.02.17

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 3: Metodologiniai pasirinkimai: nuo teorijos iki empirikos;

Mokysimės kaip priimti metodologinius sprendimus tyrėjo veikloje.

 Data: 2021.02.23

Laikas: 9.30 – 14.30 

Tema 4: Akademinė etika: kodėl, kas, kaip?

Mokysimės kaip etiškai vykdyti akademinę veiklą, kad išvengtumėm pasekmių (nuo neapsigintos disertacijos iki atimtų mokslo laipsnių ar civilinių ieškinių).