II-oji doktorantų vasaros mokykla

VDU DOKTORANTŲ VASAROS MOKYKLA 2019

„MOKSLINIO TEKSTO RAŠYMAS: BŪDAI, FORMOS IR IŠŠŪKIAI“

2019 m. liepos mėn. 1–5 d.

Kaunas

GERBIAMI KOLEGOS IR BIČIULIAI DOKTORANTAI,

Kviečiame Jus dalyvauti II-oje doktorantų vasaros mokykloje, kuri vyks 2019 m. liepos mėn. 1–5 d. Vytauto Didžiojo universitete. Mokysimės rašyti skirtingų tipų mokslinius–akademinius tekstus – straipsnius, ataskaitas, kritinius komentarus ir kt.

Kodėl tyrėjui, doktorantui, kaip būsimam mokslininkui, būtini mokslinio–akademinio rašymo įgūdžiai? 

Mokslinio–akademinio rašymo įgūdžiai padeda tyrėjui iškomunikuoti raštu savo mintis, remiantis mokslo įrodymais, ir pagrįstai interpretuojant gautus rezultatus sąsajoje su teoriniais konstruktais bei asmeninėmis įžvalgomis. Bet mokslinis–akademinis rašymas nėra viešoji publicistika. Tad šiame kontekste iškyla klausimai:

 • Kokios ribos yra tarp „mokslinio” ir „nemokslinio” teksto? Kaip atpažinti šias ribas? Kodėl jos nepastebimos „paprastai” ir to reikia mokytis?
 • Kas yra geras mokslinis–akademinis tekstas? Kaip jį parengti?
 • Kaip kalbėti apie sudėtingus mokslinius reiškinius, remiantis mokslo metodologijos principais, bet suprantamai ne tik akademiniam skaitytojui?
 • Kaip formuoti asmeninį akademinio rašymo stilių nenuneigiant mokslo tyrimų metodologijos?
 • Kokie esminiai reikalavimai keliami teoriniam straipsniui ir kaip juos išpildyti rengiant tekstą?
 • Kokie skirtumai tarp kiekybinio ir kokybinio empirinio tyrimo rezultatais grįstų mokslinių–akademinių tekstų ir kaip nepražiūrėti privalomųjų parametrų, bet jais neužgožti esminės minties?

Šie ir kiti klausimai bus diskutuojami bei sprendžiami teoriškai ir praktiškai.

Užsiėmimai vyks penkias dienas, per kurias klausysimės, girdėsime vieni kitus, mokysimės kartu, bendrausime temomis, kurios įprastai mūsų asmeninėse aplinkose nediskutuojamos – kalbėsimės apie mokslą per mums aktualias tyrimų temas.

Kas ves užsiėmimus?

Vilma Žydžiūnaitė – socialinių ir sveikatos mokslų profesorė sėkmingai apgynusi dvi disertacijas – socialinių mokslų, edukologijos Lietuvoje ir sveikatos mokslų, slaugos – Suomijoje. Taip pat įgijusi ir porą magistro kvalifikacinių laipsnių – edukologijos Lietuvoje, o sveikatos mokslų, slaugos (taikomosios filosofijos šakoje) Švedijoje. Prof. Vilma yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Socialinio tyrėjo mokyklos vadovė, WCQR (World Conference on Qualitative Research) tinklo mokslo redakcinio komiteto narė, SSSI (Society for the Study of Symbolic Interaction) asociacijos narė, AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) asociacijos narė, LETA (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė). Ji yra kiekybinių bei kokybinių tyrimų metodologijos viešos edukacijos pradininkė Lietuvoje. V. Žydžiūnaitė yra publikavusi per 180 mokslo publikacijų; parengusi 7 (bendra)autorines monografijas, 8 mokslo studijas ir 15 metodinių leidinių; pirmųjų Lietuvoje 2 vadovėlių apie kokybinius tyrimus bendraautorė; vadovavusi 7 sėkmingai apgintoms daktaro disertacijoms, formalioji konsultantė – šešių sėkmingai apgintų daktaro disertacijų (edukologijos, vadybos mokslo kryptyse), oponavusi 15 disertacijų gynimų, dalyvavusi 25 disertacijų gynimų tarybose (edukologijos, psichologijos, vadybos, sociologijos mokslo kryptyse), yra 7 mokslo žurnalų redkolegijų narė ir 2 mokslo žurnalų vyr. mokslo redaktorė; dalyvavusi 31 projekte, vadovavusi 5 mokslo projektams. Perskaičiusi per 120 mokslo pranešimų Lietuvoje ir užsienyje, pravedusi per 150 seminarų, paskaitų, praktinių užsiėmimų mokslo tyrimų metodologijos klausimais Lietuvoje ir užsienyje.

Kokia seminaro nauda? 

 • Gaunate 2 ECTS pažymą, liudijančią Jūsų atkaklumą mokantis mokslo tyrimų metodologijos, t.y. įrodančią, kad sistemingai mokotės, siekiate tikslo – tapti geresniu mokslininku.
 • Įgyjate žinias ir įgūdžius, leidžiančius Jums parašyti kokybiškas disertacijas bei daryti proveržius mokslo lyderystėje.
 • Formuojatės mokslinių interesų tinklus, kurie suteikia Jums pastiprinimą tirti tai, kas Jums įdomu ir būti aistringu savo mokslo krypties ir temos atstovais.
 • Sužinote tai, ko formaliųjų užsiėmimų doktorantūroje metu nepavyksta sužinoti giluminiai, nes yra ribotas laikas ir yra begalės „kitų“ reikalų.
 • Įsivertinate reflektyviai savo turimas stiprybes ir ribotumus mokslo tyrimų metodologijoje ir aiškiai nusimatote savo atkaklaus sistemingo ir tikslingo mokymosi kryptis.
 • Įvykdžiusiems papildomas užduotis bus galimybė įgyti daugiau kreditų (be papildomo mokesčio, sąlygos bus aptartos vasaros mokyklos metu)

Doktorantų mokyklos užsiėmimai vyks šiuo adresu: V. Putvinskio g. 23, Kaune esančiame daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (103 aud).

Doktorantų mokyklos seminarai vyks šiuo adresu: V. Putvinskio g. 23, Kaune, esančiame daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (101, 102 aud.).

Ką turėti su savimi?

Nešiojamą kompiuterį ar kitą IT priemonę, kuri leis nevaržomai dirbti interneto erdvėje su informacija, aktualia seminarų vyksmui.

Laukiame Jūsų, būsimieji Lietuvos mokslo lyderiai!

VDU doktorantų klubas 

Kvietimą į vasaros mokyklą galite peržiūrėti čia: https://goo.gl/nvFtR6

Vasaros mokyklos programą galite peržiūrėti čia: https://bit.ly/2NGY8yp

Vasaros mokyklos socialinę programą galite peržiūrėti čia: https://bit.ly/2XyIAB2

Vasaros mokyklos nuotraukas galite peržiūrėti čia: https://bit.ly/2XLIEwT

II-osios doktorantų vasaros mokyklos organizacinis komitetas:

Natalja Gončiarova

Miglė Munzderbakaitė

Tetiana Ponamarenko

Andrius Šmitas

Aistė Žemaitytė